hgs  eokul   lgs   kyk  
  12.06.2024  

e-Sağlık

e-Sağlık

Sağlıkta Fişleme İddiası

İZMİR Tabip Odası Başkanı Dr. Suat Kaptaner, Sağlık Bakanlığı'nın hastaların kimlik dahil bütün sağlık bilgilerini fişlemek istediğini iddia etti. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Anayasa'ya aykırı olan bu uygulamanın kamu ve özel hastanelerden sonra özel muayehanelere de sıçradığını belirten Dr. Kaptaner, hastaların kimlik bilgileri ve psikiyatri, hamilelik başta olmak üzere mahrem kalmasını istedikleri sağlık bilgilerinin kapsayan fişlemenin iptali için dava açacaklarını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı'nın uygulaması geri alınsın

İzmir Tabip Odası: Sağlık Bakanlığı'nın uygulaması geri alınsın

İzmir Tabip Odası'ndan yapılan açıklamada, "Hastaların kişisel bilgilerinin toplanması, hukuki ve etik ilkelere aykırıdır." denildi. Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanmak istenen sistemin, Türkiye tarafından da onaylanan uluslararası sözleşmelere ve Anayasa'ya aykırı olduğu iddia edildi.

Aile hekimleri, hastalarını internetten takip edecek

Sağlık Bakanlığı, tüm aile hekimlerine kurumsal e-posta adresi tanımladı.

Bu sayede, aile hekimleri kendilerine bağlı nüfuslara, hastanelerde yapılan ve Sağlık-Net sistemine gönderilen izlem, aşı, doğum, ölüm bilgileri ile bu nüfus üzerinde tespiti yapılan bazı kronik hastalıkların teşhis bilgilerine ulaşabilecek. Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, kurumsal e-posta sistemi sayesinde aile hekimleri bakanlığın haber ve duyurularına kolaylıkla ulaşabilecek. Hekimler, kendilerine bağlı nüfuslara, hastanelerde yapılan ve Sağlık-Net sistemine gönderilen izlem, aşı, doğum, ölüm bilgileri ile bu nüfus üzerinde tespiti yapılan bazı kronik hastalıkların teşhis bilgilerini görebilecek. Ayrıca maaş bordrolarını takip edecek.

Aile hekimlerine verilen kurumsal e-posta adresleri işleri hızlandıracak

Sağlık Bakanlığı, tüm aile hekimlerine kurumsal e-posta adresi tanımladı. Bu sayede, aile hekimleri kendilerine bağlı nüfuslara, hastanelerde yapılan ve Sağlık-Net sistemine gönderilen izlem, aşı, doğum, ölüm bilgileri ile bu nüfus üzerinde tespiti yapılan bazı kronik hastalıkların teşhis bilgilerine ulaşabilecekler.

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, tüm aile hekimlerine kurumsal işlem ve takiplerinde kolaylık sağlamak amacıyla saglik.gov.tr uzantılı kurumsal e-posta adresi tanımlandı.

Verem hastaları elektronik ortamda kayıt altına alınacak

Sağlık Bakanlığı Verem Savaş Dairesi Başkanlığı, Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında hizmet kalitesini artırmaya yönelik yaptığı faaliyetler kapsamında veri kalitesinin artırılması amacıyla ''Elektronik Tüberküloz Yönetim Sistemi'' hazırladı.

Sistemle, elektronik ortamda kayıt altına alınacak verem hastalarına ilişkin tüm bilgiler, anlık görüntülenebilecek. Bu sayede, yaş, cinsiyet, tedavi başarısı, tedaviye erişim gibi çeşitli alanlarda inceleme ve değerlendirme yapabilme fırsatı sağlanacak. Türkiye'nin herhangi bir yerinde tanı konulan bir hastaya, başka bir şehre gittiğinde tedavisi için ayrı bir dosya açılmayacak. Pilot uygulaması İstanbul ve Ankara'da yapılacak, 2012 içinde de tüm yurtta kullanılacak.

Kişi mahremiyeti açıklaması

Sağlık Bakanlığı'ndan, Sağlık Net Sistemi kapsamında Bakanlıkça toplanan verilerin güvenliğinin teknik, idari ve hukuki güvence altında bulunduğu bildirildi.

ANKARA

Sağlık Bakanlığı'nda yapılan yazılı açıklamada, bazı basın organlarında tüm sağlık verilerinin kayıt altına alınabilmesi amacıyla uygulamaya konulan ve 1 Ocak 2013'ten itibaren muayenehanelerin de veri gönderiminin zorunlu hale getirildiği "Sağlık Net" sistemiyle ilgili gerçek dışı haber ve yorumların yer aldığı hatırlatıldı.

Sağlık Bakanlığı'ndan 'Sağlık Net' açıklaması

Sağlık Bakanlığı tarafından, Bakanlıkça toplanan verilerin güvenliğinin teknik, idari ve hukuki güvence altında olduğu belirtilerek, gerçek kişi verilerine hiçbir surette erişimin mümkün olmadığı ve bu verilerin gerekli şekilde şifrelenerek veri merkezinde tutulduğu bildirildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından medyada yer alan, Sağlık Bakanlığı'nın tüm sağlık verilerini kayıt altına alabilmek amacıyla uygulamaya koyduğu ve 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren muayenehanelerin de veri gönderimini zorunlu hale getirdiği "Sağlık Net" sistemi ile ilgili haberlerin gerçek dışı olduğu belirtilerek basın açıklaması yapıldı.

Sağlık-NET yıl sonunda devreye giriyor

Sağlık Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, 81 il valiliğine gönderdiği genelgede, Sağlıkta Dönüşüm Programı'nın en önemli bileşenlerinden olan Ulusal Sağlık Bilgi Sistemi kapsamında veri toplamak için tüm paydaşların kullanacağı "Sağlık-NET" ortak platformunun bu yıl sonunda devreye alınacağını bildirdi.

Bakanlık, uygulama ile vatandaşların elektronik sağlık kayıtlarının ulusal ve uluslararası standartlar kullanılarak güvenli bir şekilde tek bir mekezde toplanılmasını, gizlilik ve mahremiyet ilkeleri çerçevesinde analiz edilerek bilimsel çalışmalarda kullanılmasını amaçlıyor. Sağlık Bakanlığı, halen Türkiye genelindeki hastenelerde uygulanan 'Hastane Bilgi Sistemleri'nin de Sağlık-NET'e adaptasyon çalışmalarının başlatılmasını istedi.

Sağlık Bakanlığı: Gerçek kişi verilerine erişim mümkün değil

Sağlık Bakanlığı, sağlık verilerinin, cumhuriyetin kuruluşundan beri toplanarak, istatistiksel analizlerde kullanıldığını bildirdi. Bakanlıkça toplanan verilerin güvenliğinin teknik, idari ve hukuki güvence altında olduğu belirtilen açıklamada, "Gerçek kişi verilerine hiçbir surette erişim mümkün olmamakta, bu veriler gerekli şekilde şifrelenerek, maskelenerek, 27001 bilgi güvenliği sertifikasyonuna sahip bir veri merkezinde tutulmaktadır. Hiçbir seviyede hiç bir bakanlık çalışanı, kişi bazında sağlık bilgisine ulaşamamaktadır." denildi.