hgs  eokul   lgs   kyk  
  12.06.2024  

Sağlık Bakanlığı'ndan 'Sağlık Net' açıklaması

Sağlık Bakanlığı tarafından, Bakanlıkça toplanan verilerin güvenliğinin teknik, idari ve hukuki güvence altında olduğu belirtilerek, gerçek kişi verilerine hiçbir surette erişimin mümkün olmadığı ve bu verilerin gerekli şekilde şifrelenerek veri merkezinde tutulduğu bildirildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından medyada yer alan, Sağlık Bakanlığı'nın tüm sağlık verilerini kayıt altına alabilmek amacıyla uygulamaya koyduğu ve 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren muayenehanelerin de veri gönderimini zorunlu hale getirdiği "Sağlık Net" sistemi ile ilgili haberlerin gerçek dışı olduğu belirtilerek basın açıklaması yapıldı.

Toplumun ve tüm bireylerin sağlığını korumak, hastalıkların tedavisinde yaygın ve kolay ulaşılabilir bir sağlık sistemi kurmak, sağlık sektörünü düzenlemek ve denetlemek, Anayasa ve kanunlarca Sağlık Bakanlığı'na verildiği ifade edilerek şunlar kaydedildi:

"Bu sorumluluğu yerine getirmede ülke çapında sağlıkla ilgili her türlü verinin toplanması hayati önem taşımaktadır. Sağlık verileri, Cumhuriyetimizin kuruluşundan beri Bakanlığımız tarafından toplanmakta, istatistiksel analizlerden geçirilerek planlama ve hizmet sunumunda belirleyici olarak kullanılmaktadır.

Bu kapsamda sağlık sistemimizde uzun yıllardan beri kişisel sağlık verileri de toplanmakta, ancak hastalar ile karşılaşan ilk sağlık görevlisinden başlayarak Bakanlığımıza kadar tüm aşamalarda kişi mahremiyetine gerekli özen gösterilmektedir. Hasta kayıtları ve dosyaları ile başlayan veri toplama süreci, Bakanlığımıza kadar uzanan bir süreçte gerekli şekilde işlenip analiz edilerek sonlanmakta ve tüm aşamalarda kişi mahremiyeti dikkatle korunmaktadır.

Sağlık kayıtları ve bunlardan oluşan sağlık istatistikleri, daha sonraki aşamalarda gerektiğinde akademik araştırmalara da kaynak oluşturmakta ve bu yönüyle de büyük önem taşımaktadır. Ancak bu alanda da veriler, kimlik bilgilerinden arındırılmakta ve kişi mahremiyetine zarar verilmemesine özen gösterilmektedir."

Haberlere konu olan Sağlık Net sisteminin, on yıllardır devam eden veri toplama çalışmalarını ileri teknoloji ile elektronik ortama taşımayı amaçlayan büyük bir ulusal proje olduğu vurgulanarak, "Sağlık Net ile toplanan verilerin hepsi ulusal ve uluslararası alanda sağlık ölçütü olarak kullanılan parametrelere ilişkin verilerdir. Bu verilerden elde edilen istatistikler toplum sağlığının korunmasına yönelik tüm araştırma ve geliştirme çalışmalarında kullanılmaktadır.

Toplanan verilerden kişi bazlı olanlar, her bir vatandaşımızın kendi kişisel elektronik sağlık dosyası içinde bulunmaktadır. Elektronik sağlık dosyasının amacı vatandaşlarımıza veya yetki verdikleri hekime kendileri hakkındaki sağlık kayıtlarına erişimine ömür boyu imkan sağlamaktır. Bu erişim, kişilerin kendilerine sunulan sağlık hizmetleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlayacağı gibi, hekimlerimizin de hastalarına daha doğru hizmet vermelerini sağlayacaktır" denildi.

Elektronik kişisel sağlık kayıtlarının belli standartlara uygun olarak toplanması, güvenli bir şekilde saklanması ve doğru zamanda doğru yerden erişiminin sağlanması konusunda gelişmiş tüm dünya ülkelerinin çeşitli çalışmalar yaptığı hatırlatılarak şunlar kaydedildi:

"Bakanlığımızca yürütülen Sağlık Net projesi, bu alanda dünyada önde gelen çalışmalardan birisi durumdadır. Elektronik kimlik kartlarının ülkemizde yaygınlaştırılması projesi ile paralel olarak önümüzdeki yıllarda vatandaşlarımızın bizzat kullanımına açılması planlanmaktadır.

Bakanlıkça toplanan verilerin güvenliği teknik, idari ve hukuki güvence altındadır. Gerçek kişi verilerine hiçbir surette erişim mümkün olmamakta, bu veriler gerekli şekilde şifrelenerek veya maskelenerek, 27001 bilgi güvenliği sertifikasyonuna sahip bir veri merkezinde tutulmaktadır. Hiçbir seviyede hiç bir Bakanlık çalışanı, kişi bazında sağlık bilgisine ulaşamamaktadır.

663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 47 Maddesi ile Bakanlığımızın bilgi toplama, işleme ve paylaşma yetkisi düzenlenirken 8/j maddesi ile de toplanan verilerin mahremiyetinin sağlanması yükümlülüğü getirilmiştir.

Sonuç olarak Bakanlığımız, görevi olan nitelikli, hızlı, ekonomik ve hakkaniyete uygun sağlık hizmetini toplumun her kesimine, herkese ulaştırmaya devam etmektedir."

9 Aralık 2012- 12:41