hgs  eokul   lgs   kyk  
  12.06.2024  

Sağlık-NET yıl sonunda devreye giriyor

Sağlık Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, 81 il valiliğine gönderdiği genelgede, Sağlıkta Dönüşüm Programı'nın en önemli bileşenlerinden olan Ulusal Sağlık Bilgi Sistemi kapsamında veri toplamak için tüm paydaşların kullanacağı "Sağlık-NET" ortak platformunun bu yıl sonunda devreye alınacağını bildirdi.

Bakanlık, uygulama ile vatandaşların elektronik sağlık kayıtlarının ulusal ve uluslararası standartlar kullanılarak güvenli bir şekilde tek bir mekezde toplanılmasını, gizlilik ve mahremiyet ilkeleri çerçevesinde analiz edilerek bilimsel çalışmalarda kullanılmasını amaçlıyor. Sağlık Bakanlığı, halen Türkiye genelindeki hastenelerde uygulanan 'Hastane Bilgi Sistemleri'nin de Sağlık-NET'e adaptasyon çalışmalarının başlatılmasını istedi.

Dört sene önce yayınlanan sağlıkta e-dönüşüm programı kapsamında yürütülen çalışmalarda yeni bir dönemece girildi. Kişilerin, Elektronik Sağlık Kaydının (ESK) tutulması, toplanan verilerin karar sürecinde kullanılması ve halen 24 ilde uygulanan Aile Hekimliği Bilgi Sistemi'nin (AHBS) yanı sıra Sağlık Bakanlığı yıl sonuna kadar hastaneleri de kapsayan Ulusal Sağlık Bilgi Sistemini tamamlayıp Sağlık-NET portalını kuracak. e-sağlık için 2007'de somut ve ciddi adımlar atan Bakanlık, minimum Sağlık Veri Setleri (MSVS) taslak sürümlerini tamamladı.

Bakanlık, genelgesinde; "Ulusal Sağlık Bilgi Sistemi, tüm sağlık kurumlarından toplanmak üzere, vatandaşlarımızın elektronik sağlık kayıtlarının, Ulusal ve uluslararası standartlar kullanılarak güvenli bir şekilde tek mir merkezde toplahılmasını, gizlilik ve mahremiyet ilkeleri çerçevesinde gerektiğinde yetkililer dahilinde paylaşımını ve karar destek sistemlerininde analiz edilerek yönetimsel ve bilimsel çalışmalarda kullanılmalarını içermektedir. Aile hekimliği uygulamasına geçilmiş olan illerimize veri toplanması ve analiz edilmesine başlandı.

Bundan sonra ise hastanelerimizden de benzer şekilde veri toplanmasına başlanacaktır. Veri toplamak için tüm paşdaşyarın kullanılacağı ortak patlform 'Sağlık-NET' bu yıl sonunda rdevreye alınacaktır. Sağlık-NET'in sağlık hizmeti sunan tüm kurum ve kuruluşları kapsayan bir sistem olması nedeniyle sağlık bilişimi alanında yapılan çalışmaları hem sağlım kurum ve kurluşlarının yöneticilerinin hem de sağlık bilgi sistemi sistemi yazılımı üreten gerçek ve tüzel kişilyerin geliyşmeleri izleme zorunlluuğu bulunmaktadır." denildi.

26 Ekim 2007
CİHAN