hgs  eokul   lgs   kyk  
  12.06.2024  

Sağlık Bakanlığı'nın uygulaması geri alınsın

İzmir Tabip Odası: Sağlık Bakanlığı'nın uygulaması geri alınsın

İzmir Tabip Odası'ndan yapılan açıklamada, "Hastaların kişisel bilgilerinin toplanması, hukuki ve etik ilkelere aykırıdır." denildi. Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanmak istenen sistemin, Türkiye tarafından da onaylanan uluslararası sözleşmelere ve Anayasa'ya aykırı olduğu iddia edildi.

Sağlık Bakanlığı, hekimlerden düzenli olarak hastalarının rahatsızlıkları ve şahsi bilgileri hakkında bilgi vermesini istedi. Bakanlık tarafından gönderilen yazıda, bütün sağlık verilerinin kayıt altına alınabilmesi amacıyla "Sağlık Net 2" sisteminin sağlık hizmeti veren kurum ve kuruluşlar için 1 Ağustos 2012 tarihinde devreye alındığı ve zorunlu hale geldiği, muayenehaneler yönünden bu zorunluluğun 2013 yılında başlayacağı ifade edildi.

Buna karşılık meslek etiği ilkeleri gereği hekimlerin, hasta mahremiyetini sağlamakla ve hastalarına ait bilgileri gizli tutmakla yükümlü olduğunu belirten İzmir Tabip Odası, açıklamasında özetle şunları kaydetti: "Uygulanmak istenen bu sistem, ülkemiz tarafından onaylanan uluslararası sözleşmelere ve Anayasamız'a aykırıdır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 8. maddesi ve Anayasamız'ın 20. maddesi ile özel yaşamın dokunulmazlığı ve korunması güvence altına alınmıştır. Uluslararası sözleşmeler ve Anayasamız'ın 20. maddesinde, kişisel verilerin korunması ve işlenmesi konusunda devlete birtakım yükümlülükler verilmiştir ancak kişisel verilerin nasıl toplanacağı, işleneceği ve güvenliğinin nasıl sağlanacağı konusunda iç hukukumuzda yasal düzenleme yapılmamıştır. Anayasa'nın bu normunda belirtilen yükümlülükler yerine getirilmeden özel hayata yönelik müdahale yapılmak istenmekte, hekimler ve sağlık kuruluşları buna aracı olmaya zorlanmaktadır. Uluslararası düzenlemelerde, kişisel veriler içinde sağlık verilerine ayrı bir önem verilmekte ve özel bir koruma sağlanmaktadır. Ayrıca Sağlık Bakanlığı tarafından kurulması istenen yazılım programında hekimlerden, hastaya ait her türlü kişisel veriyi göndermesi istenmektedir. Meslek etiği ilkeleri gereği hekimler, hasta mahremiyetini sağlamakla ve hastalarına ait bilgileri gizli tutmakla yükümlüdür. Hastalar da kişisel verilerinin gizli kalmasını talep etme hakkına sahiptir. Ulusal ve uluslararası mevzuat açısından yeterli koruma ve güvence sağlamayan, hasta mahremiyetinin korunmasını ve hastaların rızasını önemsemeyen bu uygulamanın geri alınması gerekmektedir. Sağlık meslek örgütleri ve hekimler olarak, uygulamanın yarattığı sakıncaları içeren bilgileri kamuoyuyla ve kişisel verilerin sahipleri olan hastalarımızla paylaşmaya devam edeceğiz."
Cihan