hgs  eokul   lgs   kyk  
  12.06.2024  

Sağlık Bakanlığı: Gerçek kişi verilerine erişim mümkün değil

Sağlık Bakanlığı, sağlık verilerinin, cumhuriyetin kuruluşundan beri toplanarak, istatistiksel analizlerde kullanıldığını bildirdi. Bakanlıkça toplanan verilerin güvenliğinin teknik, idari ve hukuki güvence altında olduğu belirtilen açıklamada, "Gerçek kişi verilerine hiçbir surette erişim mümkün olmamakta, bu veriler gerekli şekilde şifrelenerek, maskelenerek, 27001 bilgi güvenliği sertifikasyonuna sahip bir veri merkezinde tutulmaktadır. Hiçbir seviyede hiç bir bakanlık çalışanı, kişi bazında sağlık bilgisine ulaşamamaktadır." denildi.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, geçtiğimiz günlerde bazı medya kuruluşlarında, Bakanlık tarafından sağlık verilerinin kayıt altına alınabilmesi amacıyla uygulamaya konulan ve 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren muayenehanelerin de veri gönderiminin zorunlu hale getirildiği 'Sağlık Net' sistemi ile ilgili bazı gerçek dışı haber ve yorumların yer aldığını duyurdu.

Sağlıkla ilgili her türlü verinin toplanmasının hayati önem taşıdığı kaydedilen açıklamada; bu verilerin cumhuriyetin kuruluşundan beri Sağlık Bakanlığı tarafından toplandığı, istatistiksel analizlerden geçirilerek planlama ve hizmet sunumunda belirleyici olarak kullanıldığı vurgulandı. Bu kapsamda, uzun yıllardan beri kişisel sağlık verilerinin de toplandığı, ancak hastalar ile karşılaşan ilk sağlık görevlisinden başlayarak tüm aşamalarda kişi mahremiyetine gerekli özen gösterildiği, kişi mahremiyetinin dikkatle korunduğu ifade edildi.

Sağlık kayıtları ve bunlardan oluşan sağlık istatistiklerinin, gerektiğinde akademik araştırmalara da kaynak oluşturduğu belirtilen açıklamada, "Ancak bu alanda da veriler, kimlik bilgilerinden arındırılmakta ve kişi mahremiyetine zarar verilmemesine özen gösterilmektedir." denildi.

Haberlere konu olan Sağlık Net sisteminin, on yıllardır devam eden veri toplama çalışmalarını ileri teknoloji ile elektronik ortama taşımayı amaçlayan büyük bir ulusal proje olduğu kaydedilen açıklamada, şu görüşlere yer verildi: "Sağlık Net ile toplanan verilerin hepsi ulusal ve uluslararası alanda sağlık ölçütü olarak kullanılan parametrelere ilişkin verilerdir. Bu verilerden elde edilen istatistikler, toplum sağlığının korunmasına yönelik tüm araştırma ve geliştirme çalışmalarında kullanılmaktadır. Toplanan verilerden kişi bazlı olanlar, her bir vatandaşımızın kendi kişisel elektronik sağlık dosyası içinde bulunmaktadır. Elektronik sağlık dosyasının amacı, vatandaşlarımıza veya yetki verdikleri hekime kendileri hakkındaki sağlık kayıtlarına erişimine ömür boyu imkan sağlamaktır. Bu erişim, kişilerin kendilerine sunulan sağlık hizmetleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlayacağı gibi, hekimlerimizin de hastalarına daha doğru hizmet vermelerini sağlayacaktır. Elektronik kişisel sağlık kayıtlarının belli standartlara uygun olarak toplanması, güvenli bir şekilde saklanması, doğru zamanda doğru yerden erişiminin sağlanması konusunda gelişmiş tüm dünya ülkeleri çeşitli çalışmalar yapmaktadır. Bakanlığımızca yürütülen Sağlık Net Projesi, bu alanda dünyada önde gelen çalışmalardan birisi durumundadır. Elektronik kimlik kartlarının ülkemizde yaygınlaştırılması projesi ile paralel olarak, önümüzdeki yıllarda vatandaşlarımızın bizzat kullanımına açılması planlanmaktadır."

Açıklamada, Bakanlıkça toplanan verilerin güvenliğinin teknik, idari ve hukuki güvence altında olduğunun altı çizilerek, gerçek kişi verilerine hiçbir surette erişimin mümkün olmadığı, bu verilerin gerekli şekilde şifrelenerek veya maskelenerek, 27001 bilgi güvenliği sertifikasyonuna sahip bir veri merkezinde tutulduğu, hiçbir seviyede hiç bir Bakanlık çalışanının, kişi bazında sağlık bilgisine ulaşamadığı aktarıldı.

9 Aralık 2012- 13:45